- PRIZMA.SHOP.BY


 

!Wiiix SP-04B
  Wiiix SP-04B
Wiiix SP-04B
3,80.
Phantom PH5006 2.5 4!
 Phantom PH5006 2.5 4
Phantom PH5006 2.5 4
11,70.
Rolsen RCF-600 21 175
 Rolsen RCF-600 21 175
Rolsen RCF-600 21 175
8,30.
Phantom 5037 / 6 , 4 !
 Phantom 5037 / 6 , 4
Phantom 5037 / 6 , 4
19,20.
Rolsen RVC-100 / 35!
 Rolsen RVC-100 / 35
Rolsen RVC-100 / 35
18,20.
-400!
  -400
-400
24,20.
Tomahawk TZ-9010 -
 Tomahawk TZ-9010 -
Tomahawk TZ-9010 -
49,70.
Berkut TG-73
 Berkut TG-73
Berkut TG-73
53,10.
Kicx DPC 1,5F
  Kicx DPC 1,5F
Kicx DPC 1,5F
78,70.
Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R
  Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R
Silverstone F1 Interpower IP-168 F/R
24,20.
: :

  , :

  velcom
  (029) 969 14 95 
  .

  (029) 733 40 81


  :

  :

  . - . 10-00 19-00

   . 10-00 17-00

   . -
   
  :

  . - . 15-00 19-00

    15-00 17-00

  -

    .

  .